Marie Butula Cichá
Tahy

Copyright 2007

2001-2005
Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Zašovská 100, 757 01 Valašské meziříčí
Obor: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Vedoucí ateliéru: Mgr. Jaroslav Koléšek

2005 - 2012
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta výtvarných umění
Rybářská 13/15, 603 00 Brno
Ateliér Malba II, vedoucí ateliéru:
2005 - 2011 prof. ak. Mal. Martin Mainer
2011 - 2012 MgA. Luděk Rathouský

2008 tříměsíční studijní pobyt,
Univerzita Akdeniz, Antalya, Turecko

2001-2005
The high school of applied and fine arts for glassmaking
in Valašské Meziříčí, Mgr. Jaroslav Koléšek

2005 - 2012
Faculty of Fine Arts in Brno
prof. Martin Mainer, MgA. Luděk Rathouský

2008 Residency
Akdeniz Univerzity, Faculty of Fine Arts, Antalya, Turkey